Utrecht

Rijnkade

Bomenrij langs Rijnkade

In 2020 kwam het laatste stukje van de Catharinasingel gereed, en sinds de zomer van 2021 kunnen liefhebbers een rondje door Utrecht varen en de mooie rij bomen langs de nieuwe kademuur aanschouwen. De bomen waren al geplant nog voordat de singel werd uitgegraven en de kademuur werd gebouwd. Het beeld was echter niet fantastisch en de beheerder maakte zich zorgen om de ontwikkeling van de bomen. Aan TGS was gevraagd om over de groeiplaats van deze bomen na te denken en we kwamen er al snel achter dat de omstandigheden voor de bomen niet bepaald optimaal en duurzaam waren.

Lees meer

De bomen waren geplant in boomgranulaat boven op een bergbezinktank die onder de groeiplaats van de bomen is gebouwd. Er wordt vaak vrij snel verondersteld dat water eenvoudig van het dak naar de tank afloopt, maar de praktijk bewijst keer op keer dat water juist blijft staan. In dit geval bleef het water in het boomgranulaat staan waardoor de groeiplaats zich niet gunstig ontwikkelde. Bovendien was na het succes van het project van de Vredeburgkade de behoefte ontstaan aan meer klimaatbestendige groeiplaatsen in Utrecht. De wens van dit project was om water van de straat snel te kunnen opvangen onder de grond en daarvan een groot gedeelte te gebruiken voor het groen.

De standplaats van deze bomen staat volledig in de verharding en dat maakt de situatie wat gecompliceerder dan bij bomen in een opengrond situatie. De Rijnkade ligt aan een doodlopend stukje weg, met een parkeergarage en is tevens de bevoorradingsroute van Hoog Catharijne. Het gevolg is dat er in de winter regelmatig met zout wordt gestrooid om gladheid te bestrijden. Vanwege de gladheidbestrijding is werken met water van de straat voor deze groeiplaats geen optie. Daarom is er besloten de kolken van de straat af te koppelen en via een Smartput te laten lopen. De Smartput is het grote broertje van de Smartkolk. Met de Smartput kan een groter oppervlak water worden afgekoppeld.

De bomen zijn tijdelijk door de Nationale Bomenbank verplaatst en tijdens het uitgraven van de groeisleuf werd het probleem al heel snel duidelijk. Het was een hele natte onderlaag wat tot ver in het boomgranulaat liep. Het boomgranulaat is trouwens apart afgevoerd om op een andere locatie opnieuw toegepast te kunnen worden. Na het prepareren van het cunet is het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 300 opgebouwd over de gehele lengte van de kade. Daarboven werd TGS bomenzand 500 geplaatst, maar wel in een tracé wat breder is dan de strook PCIS 300, om zoveel mogelijk bewortelbaar volume te realiseren. Het streven hierbij is om de bomen voor minimaal 80 jaar te laten staan.

Door de ontluchting van de kelder was het noodzakelijk om het PCIS in verschillende vlakken aan te leggen. Door een ondergrondse verbinding gedragen de verschillende onderdelen zich als één systeem. Als laatste werd de gehele groeiplaats afgedekt met de Permavoid® Sandwich Constructie 150 die we met een hoogwaardig bosstrooisel hebben opgevuld (Sandwich Grond). In de groeiplaats zijn diverse ontluchtings- en beluchtingspunten aangelegd en ook de prachtige straatverlichting loopt gewoon via de groeiplaats door het PSC heen.

Langs de kade staan nu prachtige lindes (Tilia cordata ‘Bohlje’ en ‘Rango’) statig in een rij. Het is bijna niet te geloven dat nog niet zo lang geleden hier een snelweg heeft gelopen. Er is een prachtige innovatieve groeiplaats aangelegd, met oplossingen die Utrecht weer een stapje dichterbij een gezonde en klimaatbestendige stad brengt.

Gebruikte systemen

 • Aanleg 2020
 • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 300
  (over gehele lengte van kade)
 • Permavoid® Sandwich Constructie 150
 • Smartkolksysteem/Smartput
 • Bomenzand 500
 • Sandwich Grond
 • Streven: bomen blijven min. 80 jaar staan
 • Diverse ontluchtings- en beluchtingspunten
 • Straatverlichting loopt door constructie