Uden

Marktstraat

Reconstructie Markstraat in Uden

Bij de reconstructie van de markstraat in Uden zijn er twee methodes gebruikt om het water van de straat te gebruiken voor de groeiplaats van de lindes en het groen om daarna het overschot aan water te infiltreren in de bodem. Het Permavoid® Tree-dRain systeem is toegepast aan de zuidkant van de straat bij de bestaande lindes.

Het is een systeem dat is ontstaan uit verschillende inzichten. Om te beginnen is TGS niet tevreden over de manier waarop de bomen die in de huidige boomgranulaten zijn geplant zich ontwikkelen. De ontwikkeling van de bomen wijkt te sterk af van het gewenste beeld en de duurzaamheid valt hard tegen. Daarnaast hebben we goed gekeken hoe men de groeiplaatsen in Stockholm opbouwen en de ervaringen daarmee. Deze groeiplaatsen worden al zo’n 20 jaar op deze manier opgebouwd en de resultaten zijn een stuk bevredigender dan die in Nederland. Tevens is het systeem gebaseerd op het doel om zoveel mogelijk water vast te houden in de groeiplaats.

Lees meer

Om de duurzaamheid en de ontwikkeling van de bomen te verbeteren is er een basis granulaat toegepast van lava 30-60. We hebben ook een alternatief op basis van basalt 40-60. De basis wordt gemengd met een rijke voedingsgrond met een organisch stofgehalte van ruim 15%.

Wanneer je dit echter terugrekent naar een m³ boomgranulaat dan zit er circa 5% organische stof in. Dit is circa 2% tot 3% hoger dan de standaard granulaten op de markt. De voedingsgrond heeft van zichzelf al een enorme buffercapaciteit, maar dat hebben we nog meer weten te verhogen door het te mengen met een natuurlijke vezel. Hiermee kunnen we ruim 300 liter/m³ water vasthouden terwijl we in totaal 450 liter water kunnen bergen.

De grove korrelgrootte worden gebruikt om de poriën groter te houden zodat de wortels de kans krijgen hun gestelwortel in diktegroei te ontwikkelen. Dit is een nieuwe ontwikkeling die in de laatste 20 jaar niet in de granulaten zijn toegepast. Ondanks dat onze voorkeur uitging naar een grover granulaat hebben we voor een 30-60 granulaat gekozen. De praktijk heeft ons geleerd dat we nu met een kant en klaar product kunnen werken zonder dat er ontmenging optreedt tijdens transport. Het 30-60 mengsel blijft redelijk goed gemengd en heeft weinig extra handelingen nodig gehad om het te verwerken.

Om het water snel in de groeiplaats te krijgen hebben we de Permavoid® Sandwich Constructie toegepast. Deze wordt op het granulaat geïnstalleerd en wordt aangesloten via de bezingput van de lijngoot. Bij iedere bui wordt het water gebufferd in het PSC150 systeem en kan zo rustig infiltreren in de leeflaag. Voorwaarde van dit systeem is dat de ondergrond een hoge waterdoorlatendheid heeft zodat er geen stagnatie optreedt in de afvoer van het water in de bodem. In Uden is dit geen probleem en is het strooizout wat tijdens de gladheidbestrijding wordt toegepast geen gevaar voor de minerale huishouding in de voedingsgrond.

Dit systeem is dus perfect om snel water van de straat te bufferen, vast te houden en te infiltreren in de bodem. Maar ook om de bomen maximaal te laten profiteren van de verbeterde groeiplaatscondities die de bomen nu hebben gekregen. Heel eenvoudig maar uiterst doeltreffend.

Gebruikte systemen

  • Aanleg 2020
  • Naar ‘Stockholm-voorbeeld’
  • Permavoid® Tree-dRain Systeem
  • Permavoid® Sandwich Constructie 150
  • Boomgranulaat Lava 30 – 60
  • Waterbuffer t.b.v. groeiplaats
  • Wateroverschot t.b.v. infiltratie
  • Waterberging 450 liter
  • Verhoogde boom/bloembakken
  • Sterke verbetering groeiplaatscondities