Tongeren

Moerpoort

Moerpoort: monumentale locatie

De oudste stad van België staat vol met monumenten. Eén van die monumenten staat aan de Leopoldwal en is de Moerpoort, gebouwd in 1264 op de restanten van een Romeinse omwalling uit de 2de eeuw na Christus. Een prachtig monument omringd door beeldbepalende lindebomen. De stad heeft de omgeving van de poort opgeknapt en daarbij is er onder de bomen een verharding aangebracht van basalt-keien die helemaal bij de sfeer van de poort passen.

Deze basalt-keien zijn in een laag van beton gelegd zodat ze mooi blijven liggen, maar om dit te realiseren hebben ze een belangrijk deel van de wortels afgegraven en daarna afgedekt met beton. Hierdoor werd gasuitwisseling onmogelijk gemaakt, water kon niet meer in de bodem infiltreren en uiteraard was er sprake van wortelschade. Het gevolg was dat de bomen langzaam wegkwijnden, de kronen transparant werden en er volop taksterfte in de kronen optrad. Gelukkig werd dit probleem snel herkend. Via een landschapsarchitect die zich hier grote zorgen over maakte mocht TGS meedenken over een oplossing voor deze problematiek.

Lees meer

Om de balans in de bodem te herstellen zonder dat het wortelgestel meer schade opliep, heeft TGS een plan geschreven. Het ging erom de groeiplaats van de bomen weer in conditie te brengen zodat de bomen konden herstellen. Er was besloten om de fundering van de verharding te verwijderen. Maar het aanzicht mocht niet veranderen en de basalt-keien moesten weer terug aangebracht worden. We hebben een prachtig stukje maatwerk bedacht om de groeiplaats van de lindes weer op orde te krijgen.

Allereerst werd de laag beton verwijderd. Hierdoor ontstond er een cunet van wel 60 cm diep. We zaten nu op gebiedseigen grond op de restanten van het wortelgestel. In deze laag hebben we voedingspijlers geboord en deze opgevuld met bomenzand 300. Tevens hebben we de eerste 30 cm ingevuld met bomenzand en verdicht tot circa 1,8 MPa. Nadat het bomenzand netjes was geprepareerd, is er een tweede maaiveld en een drukverdelende laag aangelegd. Dit is met de Permavoid® Sandwich Constructie 150 opgebouwd en opgevuld met TGS Sandwich-grond. Deze Sandwich-grond is een nabootsing van een bosstrooisel-laag. Het stimuleert het bodemleven met als gevolg dat er mineralen vrijkomen die opgenomen kunnen worden door de wortels. De Sandwich-grond is niet te verdichten; er zal dan ook op een natuurlijk manier een inklink plaatsvinden. Zo ontstaat er een luchtlaag die voor de uiteindelijke gasuitwisseling kan zorgen.

Normaal werken we met beluchtingsputjes om te zorgen dat er verse zuurstof in de groeiplaats kan komen, maar in dit geval hebben we ervoor gekozen om de keien niet in beton te leggen maar in gebroken split. Op die manier kon water van de verharding in de groeiplaats infiltreren en waar water doorheen kan, kan ook zuurstof doorheen. Het mooie van dit systeem is de mogelijkheid de vorm van de Permavoid® units aan te passen aan de beschikbare ruimte(s). Zo was het ook mogelijk om de units klem om de kluit aan te leggen.

Het werk is alweer vele jaren geleden gerealiseerd en we waren natuurlijk benieuwd hoe de bomen zich hadden ontwikkeld. Geweldig om te zien hoe de bomen zich hebben hersteld en nu weer donkergroen van kleur en vol in blad staan.

Kortom de lindes rondom de Moerpoort zijn gered en het beeld oogt weer gezond en sfeervol.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2016
  • Monumentale locatie
    (aanzicht behouden)
  • Vervangen betonlaag: bodemherstel
    (voor betere gasuitwisseling)
  • Permavoid® Sandwich Constructie 150
  • Bomenzand 300
  • Sandwich-grond