Tilburg

Spoorpark

Spoorpark: groeiplaatsverbetering

Het spoorpark in Tilburg, voormalig terrein van Van Gend & Loos, is samen met Brouwers Groen-aannemers en bewoners omgebouwd tot een prachtig park waar mensen uit de omgeving tot rust kunnen komen. Bij de hoofdingang van het park staan vier prachtige acacia’s die de gemeente en de betrokken partijen wilden behouden. De conditie van de vier bomen was echter verre van optimaal en TGS heeft samen met Brouwers een adviesplan uitgewerkt en uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de bomen konden blijven.

Naast het inpassen van de bomen op het plein was het ook belangrijk om de conditie van de bomen te verbeteren. Deze twee speerpunten waar we een oplossing voor moesten vinden, zijn in één plan gerealiseerd: de groeiplaats is aangepast aan de nieuwe omstandigheden van de bomen én aan de eisen die bomen nu eenmaal stellen voor gezonde groei.

Lees meer

De adviseurs van Brouwers hebben zich eerst gericht op het vergroten van de boomspiegels naar een boomborder waarin een bloemenmengsel is gezaaid. Daarnaast hebben we ons gefocust op de inrichting van de groeiplaats. Eerst is er een cunet afgegraven van circa 60 cm diep. Onderin het cunet zijn voedingspijlers geboord die zijn opgevuld met bomenzand. Daarnaast is de ondergrond door middel van luchtcompressiemethode gebroken en zijn er voedingsstoffen- en bodemleven-stimulerende producten in de bodem gebracht. Vervolgens is er een laag van 30 cm Bomenzand 300 aangebracht en verdicht tot 1,8 MPa.

Om te zorgen dat er verse zuurstof in de bodem kan komen is er op het bomenzand een tweede maaiveld aangelegd opgebouwd met de Permavoid® Sandwich Constructie 150 (PSC 150), opgevuld met TGS Sandwich-grond. Op het PSC-systeem wordt een straatlaag aangebracht en daarop zijn grote betonnen platen aangebracht die voor een industriële uitstraling moeten zorgen. De Permavoid® Sandwich Constructie is tot in de boomborder verwerkt zodat er op een natuurlijk manier water en zuurstof in het tweede maaiveld kunnen komen en voor verse zuurstof kunnen zorgen.

Een heel eenvoudige oplossing met een verbluffend resultaat. Geweldig om te zien hoe snel bomen kunnen herstellen op het moment dat de bodem weer voldoet aan de eisen die de boom stelt aan zijn groeiplaats.

Bomen blijven me nog steeds ieder dag verbazen.

Gebruikte systemen

 • Aanleg: 2018
 • Behoud bestaande bomen (acacia’s)
 • Groeiplaatsverbetering
 • Ondergrond gebroken d.m.v.
  luchtcompressiemethode
 • Voedingspijlers
 • Permavoid® Sandwich Constructie 150
 • Bomenzand 300
 • Sandwich-grond
 • Industriële uitstraling
 • Simpele oplossing, verbluffend resultaat