Renkum

Europaplein

Dorpsplein met evenementen

De doelstelling was: een groen dorpsplein, waar af en toe ook evenementen op gehouden kunnen worden. Geen (zwaar) verkeer, hoogstens zeer incidenteel. Wel betreding door voetgangers en fietsers, licht verkeer moet geen probleem zijn. Er mag geen plasvorming op het grasveld ontstaan.

Met het oog op stabiliteit en snelle drainage is qua opbouw gekozen voor een gezeefde puinfundering. Daarop 2 – 4 cm matig grof zand met geschat 5% O.S; laseruitgevlakt met rups-bak. Vervolgens is de halfverharding geplaatst, te weten de gras- en grindtegels Flowblock. Deze zijn afgevuld met geschikte grond (6 – 8% O.S) m.b.v. een midi-rups-kraan. De grond is met een overdekking van 2 – 4 cm aangebracht, en vervolgens opnieuw met laser uitgevlakt (rupsvoertuig), alvorens de graszoden te plaatsen. Met rupsvoertuigen is de grond goed in de vakjes gereden, maar niet te ver verdicht. Dankzij de zeer solide onderlinge verbinding ‘draai’ (wrik) je de Flowblocks niet van hun plek.

Lees meer

Door de stabiliteit van het groffere zand zal de grond en de grasmat niet snel ‘in’ de Flowblock gereden worden. Dit zand heeft echter ook een lage vochtbergingscapaciteit, wat nadelig is voor het gras. Dit hebben we echter zoveel mogelijk opgevangen door voldoende organisch materiaal in de mix (onder de Flowblocks naar schatting maximaal 2 – 4%, en erin naar schatting 4 – 8%).

En ook hierom is gekozen voor een gezeefd, wat matig grof zand: dat verdicht eenvoudig in de Flowblock (stabiel) en behoudt toch zijn poriënvolume. Daardoor zal ook de waterdoorlatendheid (anti-plasvorming) langer behouden blijven.

Algemeen resultaat: het voorheen versteende kale en lege plein is nu een prachtige groene oase waar kinderen graag spelen en mensen graag verblijven. Een succes dus. Het gras groeit fantastisch en er is sinds de Flowblock geen plas meer gevonden!

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2015
  • Groen dorpsplein met evenementen
  • Halfverharding:
  • Flowblock
  • Gezeefd, matig grof zand
  • Stabiel en toch waterdoorlatend
  • Geen plasvorming
  • Goede grasgroei dankzij voldoende organische stof