Groningen

A-Kerkhof

Pleintje met monumentale bomen

Midden in het centrum van de stad Groningen is een lief klein pleintje in het verlengde van de vismarkt, gelegen voor een kerk met monumentale bomen. De A-Kerkhof is bekend van de uitdrukking: ‘Het zal geschieden wanneer het aan het A-Kerkhof waait en in de Poelstraat geen plassen staan’, ofwel: met Sint Juttemis.

Maar natuurlijk gaat het hier om het behoud van de bomen bij de realisatie van het nieuwe plan voor het plein. De opzet van het plan is om de omgeving opener en gebruiksvriendelijker te maken.

Bureaau Heldergroen Advies heeft het totale werk begeleid en er voor gezorgd dat de bomen die voor de toekomst behouden moesten worden, behouden werden, en dat de bomen die volgens de openbare ruimte-verordeningen niet veilig genoeg waren, verwijderd zijn. Ook hebben ze een plan geschreven om de beworteling van de bomen te beschermen. Dit laatste met het Permavoid® Sandwich Systeem (PSC). Dicht rondom de bomen is de PSC 85 gebruikt, verder van de stam af is de PSC 150 gebruikt die opgevuld is met de TGS Sandwich Grond.

Lees meer

Op de PSC’s zijn verhoogde plantenbakken geplaatst die met vaste planten zijn ingeplant. Zo wordt voorkomen dat er extra druk op de wortels wordt uitgeoefend en dat de zuurstofhuishouding in de bodem optimaal blijft.

Een klein detail is dat de oude contouren van de kerk met messing-strippen nagebootst zijn in de halfverharding. De strippen zijn op de Permavoid® Units bevestigd, en daartussen de honingraat-platen (die eveneens aan de Permavoid® Units zijn bevestigd).

Zo is er een knus pleintje gecreëerd waar het niet alleen prettig vertoeven is, maar waar ook de geschiedenis terugkomt en de omgeving klimaatbestendig is.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2020
  • Lief klein pleintje voor kerk
  • Monumentale bomen
  • Permavoid® Sandwich Constructie 150
  • Permavoid® Sandwich Constructie 85
  • Sandwich Grond
  • Halfverharding
  • Beschermen van boomwortels
  • Plaatsen van verhoogde plantenbakken
  • Bevestiging messing strippen en honingraat-platen op Permavoid® Units