Geldrop

Oude Kerkstraat

Onderdeel project Heuvelplan

De reconstructie van de Oude Kerkstraat is een onderdeel van het totale Project Heuvelplan om het centrum van Geldrop in een nieuw, groen en modern jasje te steken. Het is een uitdaging om het huidige water vast te houden en te hergebruiken voor groen. Die uitdaging zijn wij met plezier aangegaan.

Klimaatbestendige bomen zijn er eigenlijk niet. Het gaat meer om klimaatbestendige groeiplaatsen waar we bomen in planten; bomen die goed tegen het stedelijk klimaat kunnen. Om het water in de groeiplaats vast te houden is er gekozen voor het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem. Met dit systeem is het mogelijk water vanaf de daken van de omliggende bebouwing vast te houden in de groeiplaats. Met de Permavoid® 150 units kunnen we zoveel mogelijk water vasthouden. Om het water in het systeem te transporteren gebruiken we capillaire conen voor verticaal transport en de PermaTex CAP HP 300 voor horizontaal transport. Zo ontstaat er in een schijngrondwaterstand onder de leeflaag van de bomen. Om het verhaal van het transport van het water in de groeiplaats af te maken, zuigt de voedingsgrond het water verder op tot zijn veldcapaciteit. Zo wordt het water beschikbaar voor de wortels van de bomen.

Lees meer

In dit geval bestaat de leeflaag uit het TGS Bomenzand 500. Dit is een product wat lijkt op een bosgrond met een organisch stofgehalte van 4 – 5 %. Het bomenzand vult zich met water tot veldcapaciteit en er is nu een balans tussen water en zuurstof wat ervoor zorgt dat er een positieve beworteling mogelijk is. De bergingscapaciteit van bomenzand is circa 150 liter/m³ die bovenop de bergingcapaciteit in het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem (PCIS) komt. Bomen gebruiken water als transportmiddel om mineralen en zuurstof te transporteren en zodra het groeiseizoen start, onttrekken de wortels het water uit het bomenzand. Zo ontstaat er een tekort in de bodem ten opzichte van de veldcapaciteit. Het medium vult deze tekorten weer aan vanuit het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 150 door de natuurlijk capillariteit van de grond. Mocht het gebeuren dat tijdens extreme buien de groeiplaats totaal verzadigd is met water dan zal het systeem na de bui het water afvoeren via de holle ruimte in het PCI-Systeem. Op deze manier hertelt de bodem zijn natuurlijk veldcapaciteit.

Om de kwaliteit en de draagkracht van de groeiplaats te verhogen is er op de leeflaag van bomenzand de Permavoid® Sandwich Constructie 150 toegepast (PSC 150). Deze laag is in principe een kunststof holle funderingsvervanger waarmee we de draagkracht van het bomenzand kunnen verhogen. Tegenwoordig is dit meer een standaard voorwaarde om de draagkracht van bomenzand te verhogen in de openbare ruimte.

Om de kwaliteit te verhogen in de Permavoid® Sandwich Constructie vullen we deze funderingsvervanger aan met Sandwich-grond. Op zie manier bootsen we een bosstrooisel laag na. Dit product bestaat uit kwalitatieve basisproducten waarmee we zowel op de korte als op de lange termijn een natuurlijk minerale huishouding in de bodem realiseren en het bodemleven stimuleren en onderhouden. Door de natuurlijk inklink van de Sandwich-grond in de Sandwich Constructie ontstaat er tevens een natuurlijk toevoer van zuurstof in de bodem. Door middel van deze opbouw hebben we een tweede maaiveld gerealiseerd.

Het resultaat bleek na drie jaar al fantastisch. Zowel de zuil-iepen als de esdoorns hebben zich optimaal ontwikkeld onder deze optimale groeiplaats-omstandigheden. Ze vervullen hun belangrijke koelende werking in deze versteende straat.

Gebruikte systemen

 • Aanleg: 2017
 • Reconstructie/vergroening
 • Oppervlak/volume m² of m³
 • Permavoid® Sandwich Constructie 150
 • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem
 • Bomenzand 500
  (met waterberging 150 liter/m³)
 • Sandwich grond
 • PermaTex Cap HP 300
 • Schijn-grondwaterstand