Geldrop

Oude Kerkstraat

Behoud bestaande linde

De reconstructie van de Oude Kerkstraat behoort tot het heuvelplan van Geldrop om het centrum in een nieuw, groen en modern jasje te steken. Bij de keuze voor een groene uitstraling behoort ook het behouden van het groen wat er al staat. Het bestaande behouden is niet altijd even gemakkelijk, maar bij deze linde was het zeker een succes.

Het behouden van de linde is geen standaard keuze. Bij de start was de conditie van de boom niet optimaal. Daarnaast moest de boom in een verhoogde boomborder komen te staan. Dit betekent dat er grond op het wortelpakket is aangebracht. Om de conditie van de boom te verbeteren en het wortelpakket te beschermen zijn er verschillende maatregelen genomen. Na het weghalen van de verharding heeft de firma TFI (Tree Fertilizer Injector) de boom opgewaardeerd met organische stoffen en bodemleven-verbeterende producten. Over de wortels is een Permavoid® Sandwich Constructie 150 (PSC 150) aangebracht opgevuld met Sandwich Grond.

Lees meer

Met de Sandwich-grond bootsen we een bosstrooisel laag na waar de boom voeding uit kan halen. Het systeem wordt maximaal gevuld, maar door de natuurlijk inklink ontstaat er ook een luchtlaag die we doormiddel van beluchtingsbuizen voeden met verser zuurstof. Zo hebben we een natuurlijk intreden van zuurstof in de bodem gecreëerd.

Tijdens het installeren van de PSC 150 hebben we rekening gehouden met het feit dat de stam van de boom niet in de grond mag komen te staan. De stam heeft geen natuurlijk afweersysteem om parasiterende schimmels te weren en moet dus vrijgehouden worden. Dit hebben we weten te realiseren met een Cortenstale ring. Aan de buitenkant van de boomborder hebben we de bestaande grond niet afgedekt met het PSC 150 systeem. We hebben het bewust open gelaten met de reden om de nieuwe wortels van de boom de kans te geven om in de nieuwe bomengrond te kunnen wortelen. Zo hebben we op een heel eenvoudige manier de groeiplaats van de boom opgewaardeerd.

Het resultaat van de boom was na drie jaar al fantastisch. De kleur is mooi donkergroen en de bladbezetting is vol en gezond. De precieze reden hiervoor weten we natuurlijk niet, maar laten we het houden op de combinatie van het injecteren door TFI, de perfecte zuurstoftoevoer in de bodem en de extra mulchlaag in de druk verdelende laag. Uiteraard ook de beschikbaarheid van verse bomengrond. Eén ding is in ieder geval zeker, de bezoekers van het winkelcentrum van Geldrop kunnen nog veel jaren genieten van deze mooie en markante boom.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2017
  • Bestaande boom behouden
  • Verhoogde boomborder
  • Permavoid® Sandwich Constructie 150
  • Luchtlaag voeden d.m.v. beluchtingsbuizen
  • Stam vrijhouden d.m.v. Cortenstale-ring
  • Sandwich Grond
  • Opwaarderen met organische stoffen
  • Verbeteren bodemleven
  • Extra mulchlaag in de drukverdelende laag