Epe

Heerderweg

Epe: 'zwevend' fietspad

De provincie Gelderland wilde de N795 veiliger maken voor fietsers. Daarom is er besloten om een apart fietspad aan te leggen naast de rijbanen voor de auto’s: project N795. De consequentie was dan wel dat er veel bomen zouden worden beschadigd, voornamelijk ondergronds waardoor ze niet kunnen blijven staan. Om te voorkomen dat er onnodig diep moest worden gegraven voor het maken van een fundering is er gekozen voor een betonnen fietspad met een zwevende fundering over de wortels van de bomen heen.

De Permavoid 85s is hier bij uitstek geschikt voor. Behalve dat het een draagkrachtige funderingsvervanger is, zorgt het ook meteen voor een goede zuurstoftoevoer in de bodem, opvang van water en is er ruimte om er kabels en leidingen door(heen) te voeren zonder dat er wortels worden beschadigd. Door het gebruik van deze zwevende constructie was het mogelijk zo veel mogelijk bomen te behouden, en bezwaren en zorgen weg te nemen.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2018
  • Behoud van bestaande bomen
  • Diep uitgraven voorkomen
    (zorgen dat wortels heel blijven)
  • ‘Zwevend’ betonnen fietspad
  • Permavoid Sandwich Constructie 85s
  • Waterberging en zuurstoftoevoer
  • Gemakkelijk kabels/leidingen trekken