Emmeloord

De Deel

Bomen-allee parkeerplaats

Emmeloord, één van de oudste plaatsjes van onze jongste provincie, is druk bezig geweest met de herindeling van het centrum. Dit proces is al jaren bezig en in 2019 was De Deel aan de buurt. Bij een groot parkeerterrein tegen het winkelgebied aan, naast de Lindelaan, moest een (nieuw) parkeerterrein annex evenemententerrein komen dat gedeeltelijk door een bomen-allee wordt omringd. De bomen-allee bestaat uit tulpenbomen, Liriodendron Tulipifera, en de ambitie is om deze bomen minimaal 80 jaar te laten staan.

De opdrachtgever maakte zich vooral zorgen over de draagkracht van de groeiplaats, omdat er op dit terrein ook de jaarlijkse kermissen worden georganiseerd. Al lijkt het op een wandelgebied, een groot gedeelte van de allee is toegankelijk voor verkeer, ook groot verkeer. TGS kreeg de kans om samen met Terra Nostra na te denken over dit vraagstuk. Dat waar TGS zich zorgen om maakte, had niets met draagkracht te maken, maar met de (extreem) warme en droge zomers die we de laatste tijd hebben meegemaakt en in de toekomst nog vaker gaan meemaken.

Lees meer

Emmeloord heeft in de winter wel een hoge grondwaterstand op circa 150 cm onder maaiveld, maar in de zomer zakt dit grondwaterpeil diep weg. Dan is het lastig voor de bomen om water in het opgespoten zand te vinden. Toen we onze twijfels aangaven, hebben we ons gestort op het vraagstuk van het vasthouden van het water.

De gedachte om deze groeiplaats uit te werken met de Treebox HP hebben we snel laten gaan. Niet dat deze niet geschikt zou zijn, maar door de verschillende hoogteverschillen op het plein was het heel lastig te realiseren. Daarom hebben we hier bewust gekozen voor een Permavoid® Sandwich Constructie 150, ook omdat de ervaring is dat we hiermee een constructie kunnen bouwen die vrijwel even draagkrachtig is als de Treebox HP. Het heeft meer flexibiliteit om zich onder de bestaande situatie te laten installeren.

Het vraagstuk van het water vasthouden gaan we met de Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem oplossen. Al denkend over de oplossing ging het niet meer alleen over het water vasthouden voor de bomen (retentie), maar het was ook noodzakelijk om het regenwater dat tijdens hoosbuien uit de lucht komt vallen tijdelijk te kunnen bergen (detentie). Doelbewust hebben we de stap van PCIS 150 naar de PCIS 300 gemaakt. Door een het PCIS-systeem 2-traps op te bouwen is het mogelijk het water verticaal 30 cm omhoog te transporteren (irrigatie). Dit geeft ons de kans om een laag water vast te houden om de bomen te irrigeren, maar ook om tijdelijk hooswater vast te houden en langzaam af te voeren.

Naast de berging die we in het bomenzand hebben blijkt dat we in de groeiplaats die 2600 m² groot is meer dan een 1.200.000 liter water kunnen bergen waarvan er 400.000 liter water tijdelijk geborgen kan worden. Het water komt echter van de parkeerplaats af en we hebben dan ook een extra voorziening moeten bouwen om het strooizout uit de groeiplaats te houden. Dit doen we door middel van de TGS Smartkolken die we in totaal 9 stuks hebben aangelegd in combinatie met een 40-tal kolken die deze Smartkolken voeden met water. De Smartkolk is in staat om de ‘first flush’ apart af te voeren zodat de vervuiling van de straat (inclusief het strooizout) kan worden afgevoerd. Door deze Smartkolk is het nu mogelijk om straatwater te gebruiken voor de bomen.

Door het instaleren van 4 overstortkokers hebben we ook de mogelijkheid gecreëerd om het riool volledig te ontlasten. Het overschot aan water in de groeiplaats moet uit het PCIS-systeem worden geleid en hoewel dit vaak via het riool gebeurt, heeft TGS bewust gekozen om het water in de bodem te infiltreren. Zo kunnen we het rioolsysteem volledig ontlasten tijdens natte periodes en hoosbuien en kunnen we zoveel mogelijk water op het plein in het grondwater lozen.

Zo hebben we een tool om de verdroging in de stad tegen te gaan.

Gebruikte systemen

 • Aanleg 2019
 • 2600 m²
 • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 300
 • Permavoid® Sandwich Constructie 150
 • Verticaal watertransport 30 cm omhoog
 • Minimaal 80 jaar blijven staan
 • Waterberging 1.200.000 liter
  (waarvan 400.000 liter tijdelijk)
 • 9 Smartkolken (strooizout-afvoer)
 • 4 Overstortkokers: geen rioolbelasting