Drachten

Splitting

Drachten Splitting

Net als in de rest van Nederland is het ook in Drachten gewenst dat bomen die aangeplant worden er duurzaam kunnen blijven staan. Bij de Splitting, een belangrijke doorvoerweg in Drachten, is ervoor gekozen esdoorns aan te planten waarmee ze een mooie en beeldbepalende laan op willen bouwen.

Om dit beeld te realiseren heeft Boomtechnisch bureau Heldergroen bedacht om onder het betonnen fietspad een groeiplaats voor bomen in te richten. De groeiplaats moet draagkrachtig genoeg zijn om het fietspad aan te kunnen leggen en tevens de groeiplaats optimaal te laten functioneren. Daarom is er gekozen voor een opbouw met bomenzand. Daar bovenop is een Permavoid® Sandwich Constructie opgebouwd met de Permavoid Units 85s. Via de zijkanten is het mogelijk om de groeiplaats te voorzien van verse zuurstof. Tevens zijn de units sterk genoeg om als fundering te functioneren voor het wegdek.

Het is een hele simpele en doeltreffende oplossing.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2018
  • Bomen langs belangrijke doorvoerweg
  • Esdoorns die lang kunnen blijven staan
  • Permavoid® Sandwich Constructie 85s
  • Bomenzand