Dongen

Dorpsplein

Dongen: duurzame oplossingen

Bomen hebben belangrijke meerwaarde voor mensen in het stedelijk gebied. Ze zuiveren de lucht, vangen of geleiden fijnstof, bieden schaduw en koelte in de zomer en houden de omgeving prettig voor mens en dier. Daarnaast hebben ze ook klimatologisch meerwaarde. De voorwaarde is wel dat bomen een groeiplaats hebben die voldoet aan de randvoorwaarden die bomen stellen aan een groeiplaats. Daarom is het belangrijk dat we zowel bestaande bomen behouden als nieuwe aanplant realiseren.

In 2019 is er een nieuwe inrichting gerealiseerd op het dorpsplein in de gemeente Dongen. De oude school werd afgebroken en de nieuwe school is door middel van duurzame technieken verder van de weg weer opgebouwd. Voor de school is er ruimte ontstaan voor een dorpsplein dat zowel door de inwoners als door de school wordt gebruikt. De ambitie van de gemeente is om het plein zo veel mogelijk met duurzame oplossingen in te richten. Niet alleen de nieuwe bomen maar ook de oude bomen die al op het plein stonden hebben nieuwe duurzaam ingerichte groeiplaatsen gekregen. Het motto van het watermanagement op het plein is circulariteit. Het regenwater wat op het plein valt wordt niet naar het riool afgevoerd, maar wordt opgevangen door – en via – de groeiplaats geïnfiltreerd in de bodem.

Lees meer

Bij de nieuwe groeiplaatsen is ervoor gekozen om met bomenzand 300 te werken. Het grote voordeel van dit product is dat het in staat is om water goed vast te houden. Dit kwam goed van pas omdat het dorpsplein op stuifzand is gebouwd en zonder hulp niet zelf in staat bleek om het water vast te houden. Boven het bomenzand 300 is, om verschillende redenen, een holle kunststof fundering van Permavoid® Sandwich Constructie van 15 cm hoog (PCIS 150). Het is een drukverdelende fundering die het mogelijk maakt om het plein toegankelijk te maken voor zwaar(der) verkeer. Handig voor evenementen en het onderhoud van het plein. Daarnaast zorgt de constructie voor een goede zuurstoftoevoer in de bodem en kan water tijdelijk worden gebufferd in de holle ruimte.

Op de PSC 150 is een halverharding aangebracht genaamd KoMex®BIO van de firma Koers BV uit Hoogersmilde. Deze deklaag is ongeveer 6 cm dik en heeft de prettige eigenschap water en zuurstof door te laten. Dit materiaal werkt als een adhesieve gel en is in staat grote hoeveelheden vocht op te nemen. Hierdoor krijgt het materiaal weer een bepaalde mate van flexibiliteit en zelfherstellende eigenschappen. KoMex® BIO bestaat voor bijna 80% uit schone, hergebruikte bouwstoffen en is na einde levensduur volledig te hergebruiken.

Deze halfverharding wordt in eigen beheer geproduceerd in een CO² neutrale, computergestuurde mengcentrale. Doordat er onder deze KoMex® BIO zich een holle ruimte bevindt, kan het water snel via de halfverharding worden afgevoerd waarna het rustig kan infiltreren in de bodem. Daarnaast zijn grote voordelen van het systeem dat de bestaande wortels van de oude monumentale eiken worden gespaard en dat de groeiplaatsomstandigheden van de eiken verbeteren.

Het water van het verharde gedeelte wordt geïnfiltreerd in het gedeelte waar de combinatie van de Permavoid® Sandwich Constructie 150 en de KoMex® Bio is gerealiseerd. Het hele systeem is op basis van het Cradle to Cradle principe gebouwd. De totale inrichting is duurzaam ingericht.

Het groen en in het bijzonder de bomen zijn de parels op het plein en zorgen dat het een aangename plek is om te vertoeven.

Gebruikte systemen

 • Aanleg: 2019
 • Behoud bestaande bomen
  (monumentale eiken)
 • Duurzaam ingerichte groeiplaatsen
 • Permavoid Sandwich Constructie 150
 • Bomenzand 300
 • Halfverharding 100% recyclebaar
  (water- en zuurstofdoorlatend)
 • Waterberging t.b.v. infiltratie