Bree

Sint Augustinus Instituut

Tuin met circulair watermanagement

Voor de scholengemeenschap Sint Augustinus Instituut in Bree (België) heeft het Wereld Bureau voor Tuin- en Landschapsarchitectuur een duurzame en circulaire tuin ontwikkeld. Eén van de speerpunten in deze tuin is het hergebruik van het water dat van het dak afkomt. Dit water wilden ze niet zomaar afvoeren via een rioolsysteem, maar ten gunste van de bomen gebruiken.

Van de bomen die in de tuin zijn aangeplant, staat een gedeelte in een gemeenschappelijke buitenruimte waar de scholieren kunnen pauzeren en elkaar ontmoeten. De bomen staan daar in een halfverharding, opgebouwd uit een kiezel die door een honingraad wordt vastgehouden. Er is bewust gekozen om met een gecombineerde groeiplaats te werken.

Lees meer

De bomen staan in een leeflaag van Bomenzand 500, waarboven een tweede maaiveld is aangelegd, opgebouwd uit de Permavoid® Sandwich Constructie 85 (PSC 85). Dit systeem is een drukverdelende constructie waarmee we een extra dimensie kunnen geven aan de groeiplaats door er een bosstrooisellaag in te verwerken. De bosstrooisellaag die wij realiseren met onze Sandwich Grond zal 20% inklinken zodat er een ideale voorziening ontstaat om zuurstof in de bodem te infiltreren.

Onder de leeflaag hebben we het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 85s (PCIS 85s) aangebracht om het water via regenpijpen naar een bezinkput te leiden. Via dit systeem kunnen we het water beschikbaar stellen aan de bomen. Door middel van capillaire werking vult het bomenzand zichzelf met water tot veldcapaciteit. Het overtollige water wordt afgevoerd naar een wadi in een ander gedeelte van de tuin waar het water kan infiltreren in de bodem.

Samen met de firma’s Pius Floris, Van de Berk Kwekerijen en onze Belgische distributeur Disaghor-Dockx hebben we een vooruitstrevend en duurzaam project gerealiseerd. Het voldeed compleet aan de verwachtingen van Wereld Bureau voor Tuin- en Landschapsarchitectuur en van de eindgebruiker Sint Augustinus Instituut.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2019
  • Soort toepassing (indien nog niet duidelijk)
  • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 85s
  • Permavoid®Sandwich Constructie 85
  • Bomenzand 500
  • Sandwich Grond
  • Bosstrooisellaag
  • Halfverharding met kiezel
  • Afkoppelen water van dak t.b.v. bomen
  • Overtollig water via wadi laten infiltreren