Apeldoorn

Stationsplein

De Veluwe 'doorgetrokken'

Het ontwerp van het stationsplein in Apeldoorn, de bomenhoofdstad van Europa van 2018, is bekroond met de Dutch Design Award voor de openbare ruimte. Het is zo ontworpen dat het lijkt of de Veluwe door de stad heengetrokken is. De keuze van de pijnbomen (Pinus Sylvestris) die in de maat 50-60 zijn geplant, waren toendertijd niet echt veel voorkomende stadsbomen. Door de eisen die aan de verharding werden gesteld, namelijk dat deze niet zozeer normaal dagelijks gebruik maar wel evenementen en calamiteiten moest ‘aankunnen’, was het gewenst dat er een draagconstructie kwam voor zwaar verkeer. Daarnaast werd de wens uitgesproken dat deze bomen 150 jaar zouden (kunnen) blijven staan. Daarom is gekozen voor de Treebox HP.

Na de test op IJburg waar de Treebox HP als beste betonnen draagconstructie uit de bus kwam, is het systeem verder doorontwikkeld. Het is nu mogelijk om op een bodem die 1,5 MPa verdicht is een groeiplaatsvoorziening te bouwen die geschikt is voor zwaar verkeer. Het is dus niet noodzakelijk om onder het systeem de bodem te verdichten. Verdichting betekent steevast probleken voor bomen, omdat de kans aanwezig is dat hemelwater in het systeem stagneert.

Lees meer

De kruizen die de fundering van het systeem vormen, kunnen op verschillende afstanden worden geplaatst. De kruizen zijn noodzakelijk om de stuwende en radiale krachten in de bodem op te vangen. Een op maat gemaakt deksel rust altijd op vier kruis-elementen. De zijwand die bestaat uit Permavoid® units is eveneens bedoeld om de open bewortelbare grond in het systeem te scheiden van de zwaar verdichte grond buiten het systeem. Eveneens zorgt het ervoor dat de verdichte grond niet door verkeersbewegingen in het systeem zakt waardoor de verharding gaat vertekenen.

Opvallend is dat Apeldoorn ervoor gekozen heeft om de bomen verdiept te planten. Deze manier van planten passen ze nog steeds toe bij alle Treeboxen die ze naderhand hebben aangelegd. De rest van Nederland plant de bomen gewoon aan op maaiveld-niveau. De belangrijkste reden om de bomen in dit systeem verdiept aan te planten is vooral om het hoogteverschil van 4 meter (over het gehele plein) beter op te vangen.

Nu nog steeds staan de bomen er geweldig vitaal bij en hebben ze een spectaculaire groei doorgemaakt. Het beeld van de ontwerper heeft zich helemaal gerealiseerd.

Gebruikte systemen

 • Aanleg: 2006
 • De Veluwe ‘door de stad (heen)trekken’
 • Bekroond met Dutch Design Award
  (voor de Openbare Ruimte)
 • Pijnbomen: bijzondere stadsbomen
 • Treebox HP
 • Permavoid units (wanden)
 • Verdichten van grond niet nodig
 • Draagkracht voor zwaar verkeer
  (t.b.v. evenementen/calamiteiten)
 • Bomen blijven 150 jaar staan