Amsterdam

Zuidelijke Wandelweg

Amsterdam: project De Groene Beek

De huidige problematiek van het stedelijk gebied draait vooral om water(overlast) en hittestress. Bijkomend probleem lijkt misschien raar, maar is juist ook de verdroging in de stad. Al deze problemen tezamen zorgen ervoor dat het leefklimaat niet altijd erg aangenaam is. Vooral wanneer het hevig regent en het water niet ter plekke opgeslagen kan worden, dient het water zo snel mogelijk te worden afgevoerd, iets wat niet altijd lukt en dus voor overlast kan zorgen.

De Groene Beek is een project wat al deze problemen in één keer aanpakt. Op het oog is het is niet anders dan een mooie groene wadi in de straat die water opvangt en vertraagd afvoert (geen wateroverlast meer), maar ook een gedeelte van het water vasthoudt zodat er (moeras)planten kunnen groeien. De planten hebben altijd beschikking over water en er kan water verdampen. Met name dit laatste zorgt voor een koelend effect. Bijkomend voordeel is de bijdrage aan de biodiversiteit.

Lees meer

Het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem, dat normaal onder boomgroeiplaatsen of onder dakparken wordt gebruikt, is ook goed toepasbaar onder een verdiepte border. Deze border staat vol met vaste beplanting die graag onder natte omstandigheden wil groeien. De bladeren verdampen het water en koelen de omgeving.

Bij hoosbuien is deze beek in staat om 130.000 liter water te bergen waarvan het grootste gedeelte in 24 uur langzaam in de omgeving geïnfiltreerd wordt. Het beeld van deze verdiepte border verandert tijdens een bui in een beek. De keuze voor een bepaald type beplanting zorgt ervoor dat de tijdelijke overstroming geen nadelige effecten heeft op het groene beeld. Bij een overschot van regenwater (> 130.000 liter opvangcapaciteit) wordt het water op een normale wijze afgevoerd naar het riool.

Het is een innovatieve manier van vergroening van de stad. Niet alleen Amsterdam maar ook diverse wereldsteden volgen deze manier van (Rainproof) watermanagement in de straat.

Het project wordt op dit moment goed gemonitord door een onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Groningen die zich bezighouden met klimaat-adaptieve inrichting van woonwijken in de stad (onderzoeksprogramma Urban Technology, de klimaatbestendige wijk, onderzoek voor de praktijk).

Gebruikte systemen

 • Aanleg: 2017
 • Verdiepte border (Raingarden)
  over de lengte van de straat
 • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem
 • Waterberging 130.000 liter
 • Vertraagde infiltratie, continue irrigatie
 • Riool wordt ontlast
 • Bij regenbui wordt border een beek
 • Koelend effect door (moeras)planten
 • Mooi groen aanzicht van straat