Amsterdam

Jan Olphert Vaillantlaan

Parkeerstrook parallel aan rijbaan

De bomen in de Jan Olphert Vaillantstraat in IJburg te Amsterdam staan in groeiplaatsen onder de parkeerstrook parallel aan de rijbaan. Het streven is om deze iepen (Ulmus ‘New Horizon’) minimaal 60 jaar te laten groeien. De groeiplaatsvoorziening waar de bomen in staan, is één van de eerste Permavoid Sandwich Constructies die in Nederland zijn toegepast. Het is opgebouwd uit een leeflaag van bomenzand 500 met daarop een holle fundering opgebouwd uit Permavoid 150 units.

De combinatie betreft een wapeningstextiel SW/TRC30, conische verbindingspennen en het PermaTex-textiel dat de gehele constructie afdekt. Dit zorgt ervoor dat de er een holle fundering ontstaat die draagkrachtig genoeg is om auto’s en vrachtauto’s te dragen op de parkeerstrook. De verharding is vlak aangebracht en is waterdoorlatend. De holle ruimte is tevens benut om een bosstrooisel-laag aan te brengen. Hierdoor ontstaat er een meer natuurlijke constructie waarvan de groeiplaats-kwaliteit vergelijkbaar is met die van een boom in een bos.

Lees meer

De constructie functioneert dan ook als:

 • Fundering om de draagkracht van bomenzand te vergroten.
 • Tweede maaiveld-constructie om de kwaliteit van het bomenzand te verhogen, maar ook van het bodemleven en het wortelpakket van de boom.
 • Zuurstoftoevoer op een natuurlijke manier in de bodem (vanaf bovenzijde).

Onderzoek

In 2010 is er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de wortels van de bomen en de prestaties van de constructie. De verdichting van het bomenzand is niet toegenomen en zit nog steeds op 1,8 MPa. Het zuurstofgehalte is met 18% op 80 cm onder bovenzijde maaiveld optimaal te noemen. De wortelontwikkeling is zoals een boom in het bos zou groeien en de bovengrondse ontwikkeling is optimaal. Hetzelfde onderzoek is in 2018 herhaald en de bevindingen zijn hetzelfde als de bevindingen van 2010. De bomen ontwikkelen zich nog steeds optimaal en de straat is dan ook nog steeds een prachtig plaatje.

Gebruikte systemen

 • Aanleg: 2006
 • Parkeerstrook parallel aan rijbaan
 • Permavoid® Sandwich Constructie 150
  (één van de eerste in Nederland)
 • Bomenzand 500
 • Draagkracht ook voor vrachtwagens
 • Streven: iepen blijven 60 jaar staan