Amsterdam

Tolhuistuin

Tolhuistuin: evenementenlocatie

Deze tuin is een voormalig particuliere tuin van het Shell-hoofkantoor die nu gebruikt word door een stichting die evenementen en activiteiten organiseert. De tuin staat vol met monumentale bomen en wordt ondermeer gebruikt voor heel uiteenlopende activiteiten, denk aan culinaire events, concerten en dance-festivals, een buitenbioscoop, creatieve ateliers. De bomen zorgen voor een schitterende sfeer en entourage, maar het aan- en afrijden van voertuigen (voor de opbouw van evenementen) en de menigtes (dansende) mensen in combinatie met een halfverharding betekent een gevaar voor het voortbestaan van deze monumentale bomen.

Lees meer

Het grootste gevaar is de verdichting van de grond die optreedt en de daarbij behorende verstoring in de diffusie (uitwisseling) van water en zuurstof. Om de bomen te kunnen behouden op deze mooie plek is er een drukverdelende constructie gebruikt onder de halfverharding. De Permavoid® Sandwich Constructie 85 (PSC 85) is ontwikkeld als funderingsvervanger die de druk van de bodem weg neemt. Bijkomend voordeel is dat de constructie een holle ruimte in zich heeft waardoor er natuurlijke zuurstofuitwisseling kan plaatsvinden van boven naar beneden in de bodem.

Op deze locatie is er geen strooisellaag in de PSC 85 toegepast, maar dat had eventueel wel mogelijk zijn geweest. De huidige situatie is dat er weliswaar zeer veel evenementen in de tuin worden georganiseerd, maar dat de conditie van de bomen stabiel is en zelfs omhoog gaat. Al met al een eenvoudige ingreep met een fantastisch resultaat.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2011
  • Evenementenlocatie
  • Monumentale bomen
  • Permavoid® Sandwich Constructie 85
  • Halfverharding