Amsterdam

Rijnstraat

Rijnstraat: wortelstraat

In de Rijnstraat in Amsterdam is een wortelstraat ingericht met behulp van de Treebox HP. Na de test op IJburg waar de Treebox HP als beste betonnen draagconstructie uit de bus kwam, is het systeem verder doorontwikkeld. Hierdoor is het nu mogelijk om op een bodem die 1,5 MPa verdicht is, een groeiplaatssysteem te bouwen dat geschikt is voor zwaar verkeer. Het is dus niet noodzakelijk om onder het systeem de bodem te verdichten. Verdichting betekent steevast probleken voor bomen, omdat de kans aanwezig is dat hemelwater in het systeem stagneert.

Lees meer

De kruizen die de fundering van het systeem vormen, kunnen op verschillende afstanden worden geplaatst. De kruizen zijn noodzakelijk om de stuwende en radiale krachten in de bodem op te vangen. Een op maat gemaakt deksel rust altijd op vier kruis-elementen. De zijwand die bestaat uit Permavoid® units is eveneens bedoeld om de open bewortelbare grond in het systeem te scheiden van de zwaar verdichte grond buiten het systeem. Eveneens zorgt het ervoor dat de verdichte grond niet door verkeersbewegingen in het systeem zakt waardoor de verharding gaat vertekenen.

Nu, zovele jaren later, zijn er nog steeds geen problemen met de verharding geconstateerd en ligt het nog steeds net zo strak als pal na aanleg. De bomen ontwikkelen zich geweldig en voldoen helemaal aan de wens van de opdrachtgever. Gelukkig was er aan een boomrooster gedacht dat mee kan groeien met de dikte van de stam want de ‘oude’ roosters moesten na vier jaar al aangepast worden. Dit project is tot volle tevredenheid van zowel de groenbeheerder als de wegbeheerder verlopen en heeft veel navolging gehad in Nederland.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2009
  • ‘Wortelstraat’
  • Bomen tussen parkeerstrook en fietspad
  • Draagkracht ook voor zwaar verkeer
  • Verdichten van grond niet nodig
  • Permavoid® units (wanden)
  • Treebox HP
  • Geen wortelopdruk