Amsterdam

Ceintuurbaan

Bomen langs drukbereden weg

Langs de Ceintuurbaan staan mooie platanen, maar de groeiplaatsen van deze bomen hebben te maken met een hoge grondwaterstand. Daarom is ervoor gekozen de groeiplaatsen breed en oppervlakkig te maken. Om zoveel mogelijk leeflaag te kunnen genereren is besloten om met twee soorten Permavoid® Units te werken:

  • Onder het fietspad de Permavoid® Sandwich Constructie 150
  • Onder de tussenberm de Permavoid® Sandwich Constructie 85.

De leeflaag zelf is opgebouwd uit TGS Bomenzand 500. Inmiddels floreren de bomen.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2015
  • Platanen tussen parkeerstrook en fietspad
  • Moeilijkheid: hoge grondwaterstand
  • Permavoid® Sanwich Constructie 150
  • Permavoid® Sanwich Constructie 85
  • Bomenzand 500