Amsterdam

Bomencarré IJburg

Een 'bomenplein' voor kleine evenementen

Boven op het hoogste stukje van het nieuwe stukje Amsterdam (IJburg) is een bomenplein geplant. De bomen staan 5,5 meter boven het grondwater. De ambitie van de gemeente is dat het regenwater op het eiland circulair wordt gemanaged waardoor de bomen in de toekomst water krijgen vanaf het dak van de (op moment van schrijven) nog nieuw aan te bouwen school naast het plein.

Het plein is 42 bij 42 meter groot en omvat 32 bomen (Quercus cerris) geplant in de maat 60-70. Onder de bomen groeit er gras in en gestabiliseerde toplaag. De basis van de groeiplaats voor de bomen is 52 m³ bomenzand 500 per boom. De reden dat er bomenzand is gebruikt is dat er in de toekomst kleine evenementen onder de bomen worden georganiseerd.

Lees meer

Het water wat van het dak afkomt wordt via een put in een passief irrigatiesysteem afgevoerd wat onder het bomenzand is aangelegd. Het passief irrigatiesysteem is opgebouwd uit Permavoid 85s waar water tot 5 cm hoogte wordt vastgehouden. Zodra er meer water in komt wordt het water afgevoerd naar een infiltratiesysteem naast het plein, waar het water in de bodem kan infiltreren. De gehele groeiplaats wordt op afstand en gemonitord en gestuurd door een computer. Zo blijft er minimaal 1 cm water in het systeem voor de bomen, is er altijd capaciteit om tijdens hoosbuien het water van het dak op te vangen, en kan het water vertraagd infiltreren in de bodem.

Gebruikte systemen

  • Aanleg 2017
  • 1764 m²
  • Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 85s
  • Bomenzand 500
  • Online gemonitord/sensorgestuurd