Amsterdam

Amstelvlietstraat

Amstelvlietstraat: prettig parkeren

De Amstelvlietstraat ligt in een nieuw ontwikkelde wijk in Amsterdam. Nu de bebouwing klaar is wordt het tijd voor de herinrichting van de openbare ruimte. Op de brede middenberm worden de auto’s geparkeerd en dat geeft de boombeheerder de kans om goede, geschikte groeiplaatsen in te richten in dit gedeelte van de straat. Amsterdam heeft het streven dat de bomen 60 jaar oud mogen worden. Deze leeftijd hangt samen met de gemiddelde levensduur van het rioolsysteem. Pas wanneer dat wordt vervangen, zullen ook de bomen worden vervangen. Het is dus belangrijk dat de geplaatste bomen deze termijn probleemloos kunnen halen.

Lees meer

De groeiplaatsen worden ingericht met bomenzand 500. Dit is een substraat dat bestaat uit een hoekig ééntoppig zand met een D60/D10 getal kleiner dan 3, vermengd met maximaal 5% organisch materiaal. Bomenzand komt erg dicht in de buurt van een natuurlijke bosbodem, maar heeft wel twee nadelen ten opzichte van een natuurlijke standplaats:

  • Ten eerste heeft bomenzand niet genoegd draagkracht om aan de eisen van de wegbeheerder te voldoen. Het is alleen geschikt voor voet- en fietspaden.
  • Ten tweede is het door de verharding (die bovenop het bomenzand komt te liggen) niet mogelijk dat er op natuurlijke wijze organisch materiaal in de bodem komt.

Om deze twee punten op te vangen maken we in deze situatie gebruik van de Permavoid® Sandwich Constructie 150 mm (PSC 150). Dit is een kunststof funderingsvervanger die met een minimale dekking (3,5 – 5 cm) in staat is om zware verkeersbelasting op te vangen met snelheden tot 30 km per uur. Het is echter ook een holle fundering, dus deze laag kunnen we gebruiken om TGS Sandwich-grond (een soort bosstrooisel-laag) aan te brengen. Deze laag zorgt ervoor dat er voedingstoffen beschikbaar zijn en het bodemleven zich optimaal kan ontwikkelen. Bijkomstig voordeel is dat er een luchtlaag ontstaat wat voor een ideale luchttoevoer in de bodem zorgt en voorkomt dat er wortels naar de verharding toe gaan groeien.

Opvallend is dat de bomen zich veel sneller dan normaal bovengronds ontwikkelen. De bomen krijgen heel snel stabiliteit doordat ze steun zoeken onder het PSC-systeem. Ondanks dat de bomen veel last van (val- en trek-) wind hebben die tussen de gebouwen door waait, zijn de bomen geweldig snel aangeslagen. Het woord uitval bestaat dan ook niet in dit project. Door gebruik te maken van ons systeem is het mogelijk om met 30 m³ bewortelbaar volume de ambitie waar te maken van 60 jaar zorgeloos boombeheer.

Dit systeem staat gelijk aan een draagconstructie gevuld met bomengrond. Het grote verschil is wel dat de Permavoid® Sandwich Constructie erg flexibel is in aanleg en in een andere prijscategorie valt.

Gebruikte systemen

  • Aanleg: 2013
  • Middenberm met parkeerplekken
  • Bomen dienen minstens 60 jaar te blijven
    (hangt samen met vervangen riool)
  • Permavoid® Sandwich Constructie 150
  • Bomenzand 500
  • Sandwich-grond