Substraten

Speciaal voor bomen

Boomgranulaat Basalt

Boomgranulaat basalt:
Momenteel vindt in Amsterdam een proef plaats met verschillende boomgranulaten, waaronder boomgranulaat basalt. Testresultaten volgen nog.

Boomgranulaat Lava

Projecten met boomgranulaat lava:
Uden • Markstraat
Eibergen • Centrum
Bergeijk • Elsenhof
Meer volgt!

Daktuingrond

Projecten met daktuingrond:
Heerlen • Maanplein
Heerlen • Zuidplein
Meer projecten
volgen binnenkort!

Bomengrond

Bomen gedijen het beste in een open grond-situatie, zoals in een berm, park of plantsoen. Goede bomengrond is in balans en heeft een hoog water-vasthoudend vermogen zonder dat de zuurstofhuishouding in gevaar komt. Het is daarom van belang dat de bomengrond is samengesteld uit goede, hoogwaardige producten. De bomengrond van TGS is onder controle van het RAG-keurmerk geproduceerd.

Belangrijk bij het verwerken van de bomengrond is de samenstelling van de gebiedseigen grond en het afvoerend vermogen van de bodem. Het is daarom ook mogelijk de samenstelling van de grond aan te passen.

Lees meer over bomengrond

TGS bomengrond wordt vaak gebruikt in combinatie met het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem (PCIS). Door de capillaire werking van de bomengrond is het uitstekend te combineren met een passief irrigatiesysteem. Tevens wordt TGS bomengrond veelvoudig toegepast in de draagconstructies van TGS, zoals de Treebox HP en de Urban Tree Root Shelter (UTRS).

TGS Bomengrond is samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. De winning, productie en het onderzoek hiervan vallen onder het keurmerk van RAG Landscaping. De controle in de keten van grondstof tot eindproduct wordt door onafhankelijke instanties uitgevoerd.

 • Voldoet aan bouwstoffenbesluit
 • Winning, productie en onderzoek:
  onder keurmerk RAG Landscaping
 • Kwalitatief hoogwaardige grondstoffen
 • Organische stof 7 – 10%
 • Organische stof + lutum: 12%
 • Hoog watervasthoudend vermogen
  (met behoud zuurstofhuishouding)
 • Hoge capillaire werking
 • Goed in combinatie met PCIS, Treebox HP en UTRS

Eéntoppig bomenzand 300 + 500

De huidige omstandigheden maken het voor de inrichten van stedelijk groen vrijwel onmogelijk om enkel een groeiplaats in te richten op basis van bomenzand. Er zijn wel mogelijkheden maar de draagkracht is te beperkt en daarom worden de mogelijkheden minder. Echter in combinatie met de Permavoid® Sandwich Constructie (PSC) is bomenzand een uitstekend product om een moderne en hoogwaardige groeiplaats te maken, een combinatie die zich al vele jaren bewijst in het stedelijk gebied.

Naast de combinatie met PSC 150, valt bomenzand 500 uitstekend te combineren met het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem (PCIS), waarbij de groeiplaats volledig voldoet aan de eisen die een boom aan zijn groeiplaats stelt. Het TGS-Eéntoppig Bomenzand 300 is met name geschikt voor een hangwaterprofiel.

Lees meer over bomenzand

Het TGS-Eéntoppig Bomenzand is een product dat speciaal door TGS is ontwikkeld en dat aan de volgende eisen voldoet om bomen een goede groeipotentie mee te geven:

 • Geringe verdichting zodat beworteling mogelijk is
 • Voldoende poriën in verband met de lucht- en waterhuishouding.
 • Aanwezigheid van lutum en/of humus in verband met het vasthouden van water en het absorberen van voedingsstoffen.

Ons Eéntoppig Bomenzand is samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. Het bestaat o.a. uit een mengsel van uitgerijpte houtcompost en ééntoppig hoekig zand. De winning, productie en onderzoek hiervan vallen onder het keurmerk van RAG Landscaping. De controle in de keten van grondstof tot eindproduct wordt door onafhankelijke instanties uitgevoerd.

 • Stabiel beworteling-medium voor bomen
 • Geschikt voor onder verharding met lichte belasting zoals voet- en fietspaden
 • Voldoet aan bouwstoffenbesluit
 • Winning, productie en onderzoek:
  valt onder keurmerk RAG Landscaping
 • Kwalitatief hoogwaardige grondstoffen
 • Geringe verdichting t.b.v. goede beworteling
 • Uitgebalanceerde poriën t.b.v. lucht- en waterhuishouding
 • Maximaal gehalte organische stof 5%
 • Stabiele basis in combinatie met: PSC + PCIS

Boomgranulaat Basalt 40 – 60+

Voor bomen in het stedelijk gebied wordt het alsmaar moeilijker om te overleven en te bestaan. Het is steeds lastiger om aan de groeiplaats-eisen van een boom te voldoen. En door de alsmaar hogere eisen die aan de ondergrond van de stad worden gesteld, is het noodzakelijk creatievere oplossingen te gebruiken voor het inrichten van groeiplaatsen.

TGS heeft in eigen beheer een boomgranulaat ontwikkeld omdat enkel en alleen standaard bomenzand niet draagkrachtig genoeg is voor verhardingen. En omdat de traditionele boomgranulaten die nu op de markt aanwezig zijn, onvoldoende wortelontwikkeling genereren en onvoldoende vocht kunnen vasthouden. Om die reden heeft TGS het Boomgranulaat Basalt 40 – 60+ met humeuze grond en capillaire vezel ontwikkeld.

De boomgranulaat basalt 40 – 60+ kan door zijn hoge verbrijzelingsfactor uitstekend worden toegepast op locaties met hoge verkeersklasse. Door de grovere granulaire samenstelling is het mogelijk om 45% poriënvolume in het materiaal te behalen. Dit maakt meer diktegroei in het wortelgestel mogelijk.

Daarnaast is het nu mogelijk om 4 tot 5% organische stof per m³ boomgranulaat toe te voegen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de draagkracht. Door de hogere holle ruimte in het granulaat is het mogelijk om tijdens extreme buien snel 450 liter water te bergen.

Lees meer over boomgranulaat basalt

Hierdoor is het systeem tevens geschikt als onderdeel van een watermanagement-systeem. Met de extra toevoeging van de capillaire vezels is het mogelijk om meer dan 300 liter water vast te houden waarvan de bomen kunnen profiteren. Met het hogere organische stof-gehalte, poriënvolume, waterbergend en -vasthoudend vermogen is het een uitstekend alternatief om bomen in een stedelijk gebied te planten.

Boomgranulaat Basalt valt goed te combineren met het Permavoid Tree-dRain-System. Hierbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om water snel van de straat te bergen en de bomen te laten profiteren van het hoge watervasthoudend vermogen in de groeiplaats.

 • Voldoet aan bouwstoffenbesluit
 • Stabiel beworteling-medium voor bomen
 • Geschikt voor onder verharding met zware belasting zoals parkeerplaatsen en ventwegen
 • Winning, productie en onderzoek:
  valt onder keurmerk RAG Landscaping
 • Kwalitatief hoogwaardige grondstoffen
 • Bestaat uit basalt, humeuze grond en capillaire vezels
 • 45% poriënvolume
 • Maximale organische stof 5%
 • Groot waterbergend vermogen
 • Goed te combineren met Tree dRain Systeem

Boomgranulaat Lava 30 – 60+

Voor bomen in het stedelijk gebied wordt het moeilijker om te overleven en te bestaan. Het is lastiger om aan de groeiplaats-eisen van een boom te voldoen. En door de alsmaar hogere eisen die aan de ondergrond van de stad worden gesteld, is het noodzakelijk creatievere oplossingen te gebruiken voor het inrichten van groeiplaatsen.

TGS heeft in eigen beheer een boomgranulaat ontwikkeld omdat standaard bomenzand niet draagkrachtig genoeg is voor verhardingen, onvoldoende wortelontwikkeling genereert en onvoldoende vocht kan vasthouden. Om die reden heeft TGS het Boomgranulaat Lava 30-60+ met humeuze grond en capillaire vezel ontwikkeld.

De boomgranulaat Lava 30-60+ is meer geschikt voor toepassingen waar de boomtechnische eisen hoger zijn dan de civieltechnische. Door de grovere granulaire samenstelling is het mogelijk om 45% poriënvolume in het materiaal te halen. De poriën zijn bovendien grover zodat er meer diktegroei in het wortelgestel mogelijk is.

Daarnaast is het nu mogelijk om 4 tot 5% organische stof per m³ boomgranulaat toe te voegen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de draagkracht. Door de hogere holle ruimte in het granulaat is het mogelijk om tijdens extreme buien snel 450 liter water te bergen.

Lees meer over boomgranulaat lava

Hierdoor is het systeem tevens geschikt als onderdeel van een watermanagement-systeem. Met de extra toevoeging van de capillaire vezels is het mogelijk om meer dan 300 liter water vast te houden waarvan de bomen kunnen profiteren. Met het hogere organische stof-gehalte, poriënvolume, waterbergend en -vasthoudend vermogen is het een uitstekend alternatief om bomen in een stedelijk gebied te planten.

Het product valt te combineren met het Permavoid® Tree dRain-Systeem. Hierbij wordt de combinatie gecreëerd om water snel van de straat te bergen en de bomen te laten profiteren van het hoge watervasthoudend vermogen in de groeiplaats.

 • Voldoet aan bouwstoffenbesluit
 • Stabiel beworteling-medium voor bomen
 • Geschikt voor onder verharding met zware belasting zoals parkeerplaatsen en ventwegen
 • Winning, productie en onderzoek:
  valt onder keurmerk RAG Landscaping
 • Kwalitatief hoogwaardige grondstoffen
 • Bestaat uit lava, humeuze grond en capillaire vezels
 • 45% poriënvolume
 • Maximale organische stof 5%
 • Valt goed te combineren met Tree dRain Systeem

Daktuingrond

Bomen op daken zorgen wel voor een ander spanningsveld dan bomen in open grond. Denk aan de volgende zaken:

 • Het gewicht van het substraat
 • De watervasthoudendheid
 • Verticaal transport van water
 • Waterafvoerend vermogen
 • Organisch stofgehalte
 • Stabiliteit van het substraat

TGS heeft een speciaal substraat ontwikkeld dat geschikt is voor op daken, zowel op maaiveldniveau als op hoogte. In combinatie met het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem is het mogelijk retentiedaken met bomen te realiseren. In combinatie met ons Daktuin (onderbouw) Zand Licht, is het zelfs mogelijk water 180 cm omhoog te transporteren en zodoende beschikbaar te hebben voor het groen.

Lees meer over daktuingrond

Bomen op daken plaatsen is niet langer ongewoon. De huidige trend is dan ook dat er steeds meer bomen en struiken in en op gebouwen worden geplant. Het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem (PCIS) is speciaal bedoeld om in het stedelijk gebied (en in het bijzonder op daken) water te bufferen, vertraagd af te voeren en in een schijn-grondwaterstand te voorzien. Naast het PCIS is het dan ook noodzakelijk dat de leeflaag capillair is zodat de wortels het water kunnen opnemen.

 • Lichtgewicht
 • Stabiel beworteling-medium voor bomen
 • Geschikt voor toepassing op groeiplaatsen op daken
 • Hoge capillaire werking (tot zelfs 180 cm omhoog)
 • Hoog watervasthoudend vermogen
 • Voldoet aan bouwstoffenbesluit
 • Winning, productie en onderzoek:
  valt onder keurmerk RAG Landscaping
 • Kwalitatief hoogwaardige grondstoffen
 • Poriënvolume 47%
 • Maximaal gehalte organische stof 7%
 • Goed te combineren met Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem (PCIS)

Sandwich Grond

De huidige groeiplaatsen, zowel bij nieuwe aanplant als bij bestaande bomen, kunnen profiteren van de Permavoid® Sandwich Constructie. De holle kunststof funderingsvervanger zorgt ervoor dat de draagkracht van de ondergrond wordt verhoogd, dat de belasting wordt verspreid en dat er toevoer van water en zuurstof in de bodem ontstaat. Tevens is het mogelijk de kwaliteit van de groeiplaatsen naar een hoger niveau te tillen door er een bosstrooisel-laag in aan te brengen.

TGS heeft een Sandwich Grond ontwikkeld waarmee de minerale huishouding van de ondergrond wordt gevoed en het bodemleven wordt gestimuleerd. De Sandwich Grond is kunstmatig nagebootst bosstrooisel, opgebouwd uit kwalitatief hoge compostproducten.

TGS Sandwich Grond wordt te allen tijde gebruikt in combinatie met de Permavoid® Sandwich Constructie, zowel bij nieuwe bomen als bij bestaande bomen.

 • Altijd in combinatie met Permavoid® Sandwich Constructie
 • Voldoet aan bouwstoffenbesluit
 • Winning, productie en onderzoek:
  valt onder keurmerk RAG Landscaping
 • Kwalitatief hoogwaardige compostproducten
 • Voedt de minerale huishouding van ondergrond
 • Stimuleert het bodemleven
 • Maximaal gehalte organische stof 14%

%

Hoogwaardig

%

RAG-keurmerk

%

Groeiplaatswaardig

Op aanvraag verkrijgbaar:

• Bestekomschrijving (RSX)
• Bestekomschrijving (PDF)

Mail of bel ons:

Contact >