Halfverharding

Kunststof gras- en grindtegels

Flowblock

Projecten met Flowblock:
Renkum – Europaplein
Meer volgen!

Slimblock

Projecten met Slimblock:
Sint Niklaas • Parkeerstrook
Meer volgen!

Hoe werkt Flowblock?

Naast de traditionele vormen van verharding kijkt men tegenwoordig juist naar halfverharding waarbij groen en water een belangrijke rol spelen. De kunststof gras- en grindtegel Flowblock heeft zich in de loop der jaren bewezen als toonaangevend op het gebied van halfverharding. Door het ingenieuze ontwerp van de Flowblock gras- en grindtegel wordt de grasgroei niet belemmerd.

De specifieke eigenschappen van de Flowblock zijn gebaseerd op vragen vanuit de markt. De daaruit voortgekomen gestelde eisen zijn:

 

 • Berijdbaar voor personen- en vrachtverkeer
 • Géén verstoring van de natuurlijke grasgroei en waterhuishouding
 • Géén verstoring van de natuurlijke uitstraling
 • Goede drukverdeling naar de fundering
 • Goed toepasbaar met siergrind en natuurlijke materialen
 • Zonder kantopsluiting toepasbaar
 • Snel en eenvoudig te verwerken

Lees meer over Flowblock

Het open oppervlak van de Flowblock bedraagt ca. 90%. In overleg met diverse grasspecilisten is gekozen voor een tegelhoogte van 75 mm om een zo optimaal mogelijke natuurlijke grasgroei te verkrijgen. De vele drainagekanalen aan de onderzijde van de tegel zorgen voor een uitstekende waterhuishouding en geven geen verstoring van de natuurlijke wortelgroei van het gras. De onderzijde van de Flowblock is tevens voorzien van grote dragende ‘voeten’ welke de (vaak hoge) belasting doorgeven aan de fundering. De Flowblock valt onderling te combineren met de Slimblock. Deze unieke combinatie biedt vele ontwerpmogelijkheden.

De kenmerkende pen/gat-verbinding, in combinatie met borgwiggen, zorgen voor een solide onderlinge verbinding van de Flowblocks waardoor men zonder kantopsluiting kan werken. De samenstelling van het kunststof zorgt ervoor dat de tegel bij zowel hoge als lage temperaturen goed functioneert en in staat is zowel passieve als actieve krachten te kunnen verwerken. Deze combinatie van eigenschappen zorgt ervoor dat de kunstsof gras- en grindtegel Flowblock het product is dat aan al uw wensen zal voldoen.

Door het verwerken en toepassen van volledig te recyclen kunststoffen zoals HDPE en LDPE tijdens de fabricage (en bij hergebruik) van de eindproducten, komen er geen giftige stoffen en dampen in het milieu terecht. De Flowblock is volledig getest op hemelwater-infiltratie en afvoercapaciteit. De testgegevens zijn, in onderling overleg, op aanvraag beschikbaar.

 • Gras- en wortelgroei wordt niet belemmerd
 • Open oppervlak 90%
 • Horizontaal drainerend oppervlak > 20%
 • Uitstekende waterhuishouding
 • Formaat ca. 500 x 500 x 75 mm (+2/ -2%)
 • Gebruiksklasse Copro PTV 828: B – intensieve belasting
 • De (vaak hoge) belasting wordt naar de fundering doorgegeven
 • Solide onderlinge verbinding
 • Zonder kantopsluiting toepasbaar
 • Bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
 • Verwerkt zowel passieve als actieve krachten
 • Zeer goed toepasbaar in combinatie met Slimblock
 • Brengt geen giftige stoffen en dampen in milieu
 • Volledig getest op hemelwater-infiltratie en afvoercapaciteit

Hoe werkt Slimblock?

De Slimblock gras- en grindtegel is een professionele tegel voor toepassingen met minder hoge verkeersintensiteit. Ook voor particuliere toepassingen is de Slimblock een interessant product. Slimblock is een tegel die meer dan gelijkwaardig is aan de vele, reeds bestaande, tegels in de markt. Het product staat dus uitstekend op zichzelf.

De specifieke eigenschappen van de Slimblock zijn vrijwel gelijk aan die van de Flowblock. De daaruit voortgekomen gestelde eisen komen ook overeen:

 

 • Berijdbaar voor personen- en licht vrachtverkeer
 • Géén verstoring van de natuurlijke grasgroei en waterhuishouding
 • Géén verstoring van de natuurlijke uitstraling
 • Goede drukverdeling naar de fundering
 • Goed toepasbaar met siergrind en natuurlijke materialen
 • Zonder kantopsluiting toepasbaar
 • Snel en eenvoudig te verwerken

Lees meer over Slimblock

Het open oppervlak van de Slimblock bedraagt ca. 90%. De hoogte van 50 mm is voldoende om, in combinatie met een vlijlaag, een goede leefomgeving voor gras te realiseren. Tevens is deze tegelhoogte ook de juiste keuze bij toepassing met grind. Slimblock beschikt over drainage-kanalen en heeft dezelfde grote dragende ‘voeten’ als de Flowblock, waardoor de belasting aan de fundering wordt doorgegeven.

Net als bij de Flowblock zorgen de kenmerkende pen/gat verbindingen in combinatie met de borgwiggen ervoor dat de Slimblock zonder kantopsluiting kan worden aangelegd. De samenstelling van het kunststof en de flexibiliteit van het product zorgen ervoor dat de tegel zowel de statische als de dynamische belasting goed kan verwerken.

De Slimblock valt uitstekend onderling te combineren met de Flowblock. Deze unieke combinatie biedt vele ontwerpmogelijkheden.

Door het verwerken en toepassen van volledig te recyclen kunststoffen zoals HDPE en LDPE tijdens de fabricage (en bij hergebruik) van de eindproducten, komen er geen giftige stoffen en dampen in het milieu terecht.

 • Gras- en wortelgroei wordt niet belemmerd
 • Open oppervlak 90%
 • Horizontaal drainerend oppervlak > 10%
 • Uitstekende waterhuishouding
 • Formaat ca. 500 x 500 x 50 mm (+2/ -2%)
 • Gebruiksklasse Copro PTV 828: B – gewone belasting
 • De (vaak hoge) belasting wordt naar de fundering doorgegeven
 • Solide onderlinge verbinding
 • Zonder kantopsluiting toepasbaar
 • Verwerkt zowel statische als dynamische belasting
 • Zeer goed toepasbaar in combinatie met Slimblock
 • Brengt geen giftige stoffen en dampen in milieu
 • Volledig getest op hemelwater-infiltratie en afvoercapaciteit

Overige halfverharding

Naast de toepassing van Flowblocks en SlimBlocks als halfverharding is er ook een andere methode van halfverharding. We hebben het dan over een onsamenhangend materiaal dat meer draagkracht oplevert dan de originele grond. En al lijkt het dat we het over een product hebben dat water en zuurstof doorlaten, dit is dus niet het geval, dat wil zeggen niet altijd.

Het is mogelijk om een scheiding te maken in:

 • Een gesloten halfverharding
 • Een halfverharding die open blijft

In de praktijk passen we om verschillende redenen halfverharding toe in combinatie met de Permavoid® Sandwich Constructie (PSC). We leggen het PSC-systeem aan op de wortelzone van de wortels om ze te beschermen, en om te zorgen dat ten allen tijde water en zuurstof in de bodem kan komen zodat de wortels niet stikken omdat de halfverharding alles afsluit.

Het water en de zuurstof infiltreert via putjes of via de zijkanten van de drukverdelende laag die bijvoorbeeld uitlopen in de boomspiegels of naastgelegen bermen, zodat gas- en wateruitwisseling mogelijk is.
Dit is een zeer succesvol systeem om de bomen te behouden voor de locatie.

Lees meer

Een andere manier om de combinatie te zoeken met PSC is juist door de water- en luchtdoorlatende halfverhardingen te gebruiken om oppervlaktewater in de PSC op te vangen, daar te bergen en te (laten) infiltreren. Hiervoor worden griend of split met een grove 2 – 4 fractie gebruikt (de nulfractie moet eruit zijn) maar vooral de DurEko-mix® van de Firma Koers is uitermate geschikt om water en zuurstof uit te wisselen met de onderbodem.

De combinatie met de producten is extra bijzonder omdat we dan praktisch over een 98% Cradle-to-Cradle-oplossing hebben met 100% circulair waterbeheer en behoud van de bomen.

Door de combinatie van deze producten en systemen is het heel eenvoudig om de bomen te behouden en het water te managen dáár waar het valt. De kracht van deze methode is de eenvoud van de gedachte. Het resultaat is geweldig!

 • Grote draagkracht
 • De (vaak hoge) belasting wordt naar fundering doorgegeven
 • Halfverharding kan open of gesloten zijn
 • Laat zich goed combineren met Permavoid® Sandwich Constructie, en wel ten behoeve van:
 • Bescherming van boomwortels
 • Goede water- en zuurstofhuishouding
 • 100% Circulair waterbeheer
 • 98% Cradle-to-Cradle-oplossing
 • Solide onderlinge verbinding
 • Zonder kantopsluiting toepasbaar

%

Open oppervlak

%

Grasgroei

%

Op maat

Op aanvraag verkrijgbaar:

• Bestekomschrijving (RSX)
• Bestekomschrijving (PDF)

Mail of bel ons:

Contact >