Producten en systemen.

Betrouwbaar • Solide • Maatwerk

Wat wij doen

Adviseren • Offreren • Leveren

Anti Wortelscherm

Het TGS anti-wortelschem bestaat uit een wortelwerende laag en heeft de mogelijkheid om water en zuurstof verticaal naar beneden te transporteren. Het anti-wortelscherm is toepasbaar als scheidingswand tussen de groeiplaats en kabels en leidingen, en beschermt ook (reeds aangelegde) infiltratieystemen.

Halfverharding

TGS biedt kwalitatief hoogwaardige gras- en grindtegels met 90% open oppervlak, die gras- en wortelgroei niet belemmeren, zeer solide en draagkrachtig zijn, bestand zijn tegen zowel hoge als lage temperaturen, zonder kantopsluiting toepasbaar zijn, volledig getest zijn en geschikt zijn voor intensieve tot zware belasting.

PCIS

Het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem (PCIS) werkt op basis van een bij de boom aangebrachte waterbuffer. Dit water uit de buffer is, net als natuurlijk grondwater, via capillaire opstijging beschikbaar voor de boom. Daartoe is het systeem voorzien van speciaal ontwikkelde capillair-actieve vezelcilinders.

PSC

De Permavoid® Sandwich Constructie (PSC) biedt bescherming en verbetert de zuurstof- en voedinghuishouding. De drukverdelende werking van de uiterst stabiele en solide Permavoid® Units en de minimale rek in het wapeningstextiel zorgen voor optimale drukspreiding. Dit voorkomt verdichting van de doorwortelbare grond.

Smartkolksysteem

De Smartkolk dient ertoe om de zogeheten ‘first flush’ apart af te voeren. Dit voorkomt dat vervuiling (strooizout, fijnstof, olie) meekomt naar het water dat voor de bomen is bedoeld. Als de bui aantrekt voert de Smartkolk het daaropvolgende (relatief weinig vervuilde) water naar het irrigatie- en/of infiltratiesysteem.

Substraten

Goede bomengrond is in balans en heeft een hoog water-vasthoudend vermogen zonder dat de zuurstofhuishouding in gevaar komt. Het is daarom van belang dat de bomengrond is samengesteld uit goede, hoogwaardige producten. Onze substraten zijn onder controle van het RAG-keurmerk geproduceerd.

Treebox HP

De Treebox HP is al bijna 20 jaar op de markt en is uitgegroeid tot de meest betrouwbare groeiplaats voor bomen. Daar waar geen concessies aan boomgroei mogen worden gedaan en waar maximale verkeersbelasting dagelijks voor kan komen, is de Treebox HP een solide, stabiele en betrouwbare groeiplaatsconstructie.

Tree-dRain-Systeem

Het Permavoid® Tree-DdRain-Systeem is een gecombineerde groeiplaats opgebouwd uit TGS-Boomgranulaat Lava 30-60+ (of Basalt 40-60+) en de Permavoid® Sandwich Constructie 150. Met dit systeem is het mogelijk water van de straat snel op te vangen en rustig te infiltreren in de groeiplaats (riool 100% ontlast).

UTRS

TGS heeft naast de Treebox HP ook een kunststof oplossing, de Urban Tree Root Shelter. Het is een modulair systeem waarmee zowel de grondplaat als de dekplaat aan elkaar kunnen worden verbonden en waarmee elk gewenste vorm van het ondergrondse volume kan worden behaald.

Getest en beproefd

Alle producten en systemen van TGS zijn getest, beproefd en voldoen aan de gestelde eisen. Een aantal producten is door TGS zelf (mede) ontwikkeld, zoals de Treebox HP, TGS Lava-Boomgranulaat, Permavoid® Sandwich Constructie, Slimblock en Flowblock.

Totale groeiplaatsinrichting

TGS biedt met haar uitgebreide productrange oplossingen voor de totale inrichting van groeiplaatsen. Of het nu gaat om licht belaste plekken, zoals trottoirs en fietspaden, of zwaar belaste plekken zoals wegen, pleinen en parkeerplaatsen.

Neem contact op

Stel hieronder uw vraag of stuur ons een terugbelverzoek

Of bel naar

020 411 71 75

14 + 2 =

Bezoekadres

Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

TELEFOON

+31 (0)20 411 71 75

Email

info@tgs.nl