De uitdaging.

Wij allen hebben ruimte nodig voor groei

Gevolgen van groei

Mensen verplaatsen zich steeds vaker naar het stedelijk gebied. Naar verwachting zal in 2025 zo’n 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Dit heeft gevolgen voor het leven in de stad. Steden krijgen te maken met watertekorten, het hitte-eilandeffect, luchtvervuiling en een afname in ruimte voor groen.

Dit alles is van grote invloed op het leefklimaat in de stad en heeft grote nadelige gevolgen voor mensen die in de stad wonen en werken. Daarbij zijn de steeds grotere extremen in het klimaat verantwoordelijk voor periodes van langdurige droogte en heftige regenval die elkaar afwisselen. Ook de verstening in de stad zorgt ervoor dat steden voor grote investeringen komen te staan om het overschot aan water te kunnen verwerken.

Gezond groen maakt gezond

Stadsgroen – in het bijzonder bomen – is in staat om een groot deel van bovenstaande problematiek in de stad op te lossen. Door verdamping van water uit de kroon van de boom is het mogelijk de temperatuur in de stad beter te beheersen en zelfs te laten dalen. Een gezonde boom verwerkt honderden liters water per dag. Dankzij dit water is de boom in staat zijn belangrijke pakket aan ecosysteem-diensten aan de stad te verlenen. Denk aan het binden van Co², produceren van zuurstof, het afvangen van fijnstof, stimuleren van biodiversiteit, breken van wind tussen de bebouwing, schaduw geven etc.

Geef bomen een plek

Het belangrijkste deel van de boom bevindt zich in de bodem en zorgt voor de opname van water- en voedingstoffen. Verstedelijking zorgt helaas voor een gebrek aan bewortelbare ruimte in de bodem. Ook het zwaardere en toegenomen auto- en vrachtverkeer zorgt voor verdichting van de bodem die het onmogelijk maakt voor wortels om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Een andere oorzaak hiervan is de toename in ondergrondse infra.

Ook bovengronds wordt het de boom vaak onmogelijk gemaakt om zich op een gezonde manier te ontwikkelen. De aanvoer van voedingstoffen – organische stof – wordt weggenomen door het verwijderen van het blad en het verstenen van zijn omgeving. De uitwisseling (diffusie) van de bodem met de buitenlucht wordt zeer beperkt door de huidige verharding die geen openingen meer heeft om water en lucht toe te laten in de bodem. Om vaak visuele redenen wordt de stamvoet van bomen in te kleine ruimtes geplaatst waardoor de diffusie mogelijkheden beperkt blijven en bomen worden beperkt in hun ontwikkeling.

Bomen in slechte conditie zijn gevoelig voor ziektes en plagen met de bijhorende overlast, zoals roetdauw. Om toch in de stad te kunnen overleven zoeken de boomwortels hun weg tussen ondergrondse infrastructuren of zelfs in het rioolstelsel om zich staande te kunnen houden, of ze groeien zeer oppervlakkig met wortelopdruk tot gevolg.

TGS gaat al meer dan vijftien jaar de uitdaging aan om bomen een gezonde plek in de stad te bieden. Door onze jarenlange ervaring in het creëren van groeiplaatsen met circulair watermanagement, slagen wij erin om bomen op een gezonde manier te laten ontwikkelen waardoor zij bijdragen aan een prettige leefomgeving in het stedelijk gebied!

Heeft u vragen?

Of zoekt u een boomspecialist?
Wij staan u graag te woord.

Bel naar

020 411 71 75